Jak wygląda rehabilitacja po udarze?

Udary mózgu to choroba XXI wieku. Zdarzają się co raz częściej i co raz młodszym ludziom. Po udarze niezmiernie ważna jest rehabilitacja, która chociaż w części przywróci dawną sprawność choremu.

Samodzielność pacjenta po udarze ulega znacznemu pogorszeniu. Pacjenci często maja problemy z mówieniem, poruszaniem się, czy wykonywaniem zwykłych codziennych czynności. Rehabilitacja powinna dążyć do poprawy komfortu życia chorego.

Kiedy podjąć rehabilitację?

Rehabilitacja po udarze powinna być podjęta jak najwcześniej. Stan stabilności pacjenta to sygnał, że można rozpocząć rehabilitację.
Wczesna rehabilitacja zmierza do przywrócenia funkcji motorycznych i poznawczych. 

Zasady rehabilitacji poudarowej.

Zasady postępowania po udarze obejmują:
wczesne rozpoznanie udaru
szybką hospitalizację ( zalecana jest hospitalizacja w ciągu 2 godzin)
intensywna opieka medyczna w stanach zagrożenia życia
rozpoznanie rodzaju udaru i jak najszybsze wprowadzenie odpowiedniego leczenia
rozpoczęcie rehabilitacji
starania zmierzające do zapobiegania powtórzenia udaru.

Rehabilitacja po udarze mózgu przebiega dwu etapowo. Pierwszym etapem jest rehabilitacja szpitalna, która powinna być podjęta jak najszybciej. Kolejnym etapem jest rehabilitacja prowadzona w domu po powrocie pacjenta do rodziny. Kolejnym etapem rehabilitacji jest praca z pacjentem w wyspecjalizowanym ośrodku.
Rehabilitacja po udarze jest działaniem całodobowym i rozłożonym na lata. Wymagającym dużej determinacji od pacjenta.

Related articles